Тази страница е насочена предимно към ученици от 10ти клас и техните учители.
Тя съдържа основни понятия за спектралнотo излъчване на телата, а както и някои демонстрации и задачи.
Начало
Основни понятия

Излъчване на абсолютно
черно тяло

АЧТ - Аплет

Спектри

Емисионен спектър - аплет

Любопитно
Връзки